среда, 16. новембар 2022.

Препреке у интерперсоналној комуникацији

 

У интерперсоналној комуникацији појављују се различите препреке или баријере које смањују њену ефикативност и ефикасност. Све баријере се деле на три група проблема, на:

1) Механичке баријере блокирају комуникацију у физичком смислу (бука или оштећење техничког помагала)

2) Сематичке баријере се односе на проблем непрецизне употребе речи, а до ње долази због неразумевања значаја неке речи, или неспособности да се на одговарајући начин саопштиодредјена порука

3) Психолошке баријере, као начешће присутне у пракси обликују како садржај онога што сесаопштава.У интерперсоналној комуникацији у пословној средини долази до следећих баријера:

- Филтрирање (оно може бити намерна манипулација информацијама како би оне изгледале привлачиније за примаоца)

- Емоције (односно расположења примаоца, утичу на то како ће се примљена порука протумачити.

-Претрпаност инфорамцијама (је све иражајније, менаџера после вишедневног одсуства може даочекује и преко 1000 нових проука)

- Дефанзивност (настаје из осећања угрожености смањује могућност да се постигнемедјусобно споразумевање)

- Језик и национална култура (неке земље придају велики значај индивидуалности, док другенегују традицију колективизма, па ни интерперсонална комуникација није свуда иста.

Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.

САСТАНЦИ И ЗАПИСНИЦИ

  Појам и врсте састанака                                                                                      Састанци су скупови више...