петак, 11. јун 2021.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА - КОДЕКС ПОНАШАЊА ДЕЖУРНОГ УЧЕНИКА

 • Долази на дужност у 7.15 сати у преподневној смени, односно у 13.00 сати у поподневној смени.
 • Уколико дежурни ученик закасни на дежурство, из неоправданих разлога, упућује се на наставу, а дежурни професор одређује ученика који ће га заменити.
 • Звони према распореду звоњења.
 • Дежура са ознаком дежурног ученика.
 • Пре почетка првог часа и за време сваког часа и одмора један од дежурних ученика се налази испред зборнице.
 • Издаје и прима кључеве од учионица пре почетка првог часа, као и за време одмора, када то од њега захтеве редар из одређене учионице.
 • Стара се о школској имовини.
 • Поздравља устајањем и речима улазак трећих лица, Директора, професора, стручних сарадника и осталних запослених у школи.
 • Води евиденцију уласка трећих лица у школу, бележећи име и презиме и разлог доласка у евиденциони лист,  као и  име и презиме професора или другог запосленог у школи коме трећа лица желе да се обрате.
 • Обавештава професоре о позиву трећих лица.
 • Дежура према истакнутом списку – нису дозвољени самостални договори и измене. Измене у дежурству су дозвољене само у договору са помоћником Директора или дежурним професором.
 • Улази у учионицу само по одобрењу Директора, помоћника Директора или дежурног професора.
 • За време обављања дужности не удаљава се са радног места, а из школске зграде излази само по одобрењу Директора, помоћника Директора или дежурног професора.
 • Пријављује све неправилности и проблеме које уочи у школи дежурном професору или помоћнику Директора.
 • Не прима никакве рачуне од фирми и појединаца.
 • За време одмора не седи и не окупља око себе другове и другарице.
 • Смена дежурних ученика преподневне и поподневне смене обавља се у 13.00 сати.
 • У поподневној смени дежурство се завршава у 18.45 сати предајом ознаке дежурног ученика и папира за евиденцију дежурном професору.
ПРЕЗЕНТАЦИЈА КОДЕКС ПОНАШАЊА ДЕЖУРНОГ УЧЕНИКА
Линк:
https://docs.google.com/presentation/d/1w6lee9lZvmUuFiA5pbZ2kRKebChXUZManEdAdocb1hQ/edit

Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.

САСТАНЦИ И ЗАПИСНИЦИ

  Појам и врсте састанака                                                                                      Састанци су скупови више...