петак, 13. новембар 2020.

ПОСЛОВНИ БОНТОН - порекло речи бонтон, значење

 
BONTON (француска реч) – добар тон, лепо понашање, леп начин изражавања

 

Бонтон се дефинише као скуп правила за лепо понашање у друштву и значи учтиво, пристојно и уљудно владање.

 

Пословни бонтон подразумева скуп правила за понашање у пословном окружењу.

Нема коментара:

Постави коментар

ЕКОНОМСКА ШКОЛА - КУЋНИ РЕД

  УЧЕНИК ИМА ПРАВО НА: Ø   КВАЛИТЕТАН ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД Ø   БЛАГОВРЕМЕНУ И ПОТПУНУ ИНФОРМАЦИЈУ О ПИТАЊИМА ЗНАЧАЈНИМ ЗА СВОЈЕ ШКОЛОВ...