петак, 13. новембар 2020.

ПОСЛОВНИ БОНТОН - порекло речи бонтон, значење

 
BONTON (француска реч) – добар тон, лепо понашање, леп начин изражавања

 

Бонтон се дефинише као скуп правила за лепо понашање у друштву и значи учтиво, пристојно и уљудно владање.

 

Пословни бонтон подразумева скуп правила за понашање у пословном окружењу.

Нема коментара:

Постави коментар

ПОСЛОВНИ БОНТОН - начин понашања у односу на колеге, руководиоца и странке

    Однос са колегама   У односима са својима колегама на радном месту морамо бити предусретљиви, коректни и спонтани. Увек би требало д...