петак, 13. новембар 2020.

ПОСЛОВНИ БОНТОН - порекло речи бонтон, значење

 
BONTON (француска реч) – добар тон, лепо понашање, леп начин изражавања

 

Бонтон се дефинише као скуп правила за лепо понашање у друштву и значи учтиво, пристојно и уљудно владање.

 

Пословни бонтон подразумева скуп правила за понашање у пословном окружењу.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОСЛОВНИ БОНТОН:

Линк:

https://docs.google.com/presentation/d/13_vaMDu1LaxV6e7WOM8ZCcxOOjRWTdvul9pPm_VQRS4/edit?usp=sharing

Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.

КУЛТУРОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РАЗЛИЧИТИХ НАРОДА И ОБЛИЦИ ПОНАШАЊА У ОДРЕЂЕНИМ ПОСЛОВНИМ СИТУАЦИЈАМА

                    Културa кao људски нaчин пoстojaњa и живљeњa, и трaдициja, кao свeoпштa духoвнa oснoвa бeз кoje нe би ни пoстojaлo друшт...